PRINCENHAGE GROEN DORP

oor het bomenproject, onderdeel van het project Princenhage Groen Dorp ontwerp van tape en “I love Princenhage” bewonerskaartjes.